Geschiedenis van de H0-miniatuurwereld.

Nabij het gezellig gelegen dorp Leek bevind zich het Landgoed Nienoord met zijn prachtige Borg. Op dit prachtig gelegen Landgoed is het Familiepark Nienoord gevestigd. Kort na de oprichting van het Familiepark Nienoord, dat vroeger bekend was onder de naam Recreatiepark of Jeugdpark Nienoord, was er al sprake van treinen. De eerste stoomtrein is geschonken aan het Familiepark Nienoord en daaruit heeft zich een waar treinen paradijs gevormd. De huidige Fleischmann modelbaan heeft zijn oorsprong gevonden ergens 35 jaar geleden. Het is nu helaas niet meer na te gaan hoe de besluitvorming tot stand is gekomen om met Fleischmann in zee te gaan, maar het zal zeker te maken gehad hebben met het feit dat het toen ook al een toonaangevende leverancier was. Vermoedelijk heeft het tweerail systeem (gelijkstroom) hier ook een rol gespeeld. De gebruikte rails was dichter bij de werkelijkheid dan de blikken Märklin rails. Het mag onder doorgewinterde modelspoorders bekend zijn dat Märklin een wisselspanning systeem kent. Tegenwoordig is het allemaal niet meer zo zwart/wit en kent men inmiddels de term 'digitaal' maar dat is een ander verhaal.

Heden ten dage zijn er echter nog meer toon aangevende merken en zijn er inmiddels ook tal van andere mooie modelspoorbanen in Nederland en bij onze Duitse oosterburen te bewonderen. Alleen... en dat is juist het bijzondere aan deze grote modelspoorbaan, is dat deze modelspoorbaan nog steeds op de oude grondvesten van Fleischmann is blijven bouwen. Doordat het Familiepark Nienoord en de importeur van Fleischmann goede banden hadden opgebouwd was een partnership een logisch gevolg. Wie echter de laatste tijd het nieuws op de voet gevolgd heeft vast meegekregen dat het in de modelspoor wereld nogal onrustig toe gegaan is. Het ene faillissement volgde het andere op, waren overnames niet van de lucht. Fleischmann en Roco zijn nu ondergebracht onder één noemer.
Door de jaren heen is deze Fleischmann modelspoorbaan steeds mooier geworden! Nieuwe technieken worden toegepast en de standaarden van modelspoorwegbouw eisen ook dat er meer en meer natuurgetrouw wordt gebouwd.

Voor de belangstellenden is er nog een hoofdstuk "Besturing" waar we iets dieper in zullen ingaan op de gebruikte technieken en de besturingssystemen.

 

Deze Fleischmann modelspoorbaan wordt door een vast team van ongeveer 15 vrijwilligers gebouwd en onderhouden. Deze groep bestaat uit modelspoorders, landschapsbouwers en technische medewerkers die al jaren samenwerken en een zeer hechte groep vormen. De laatste twee jaren krijgen wij echter ook ondersteuning van de Modelspoorclub Roden die hier ook zijn huisvesting heeft. De modelspoorbaan is en blijft echter eigendom van het Familiepark Nienoord. In de vele uurtjes van noeste arbeid wordt ieder jaar getracht de modelspoorbaan nog weer mooier te maken. Dat we daar telkens weer in slagen kunt u zelf keer op keer komen bewonderen.

 

In het verleden heeft de Modelspoorgroep Nienoord al uitgebreide bouwverslagen met veel grafische afbeeldingen openbaar gemaakt en we zullen trachten dit in het seizoen van 2013 weer op te pakken maar daarover later meer.