Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website die door de Modelspoorgroep Nienoord wordt beheerd.
Door onze webpagina te bezoeken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt onze website bezoeken zonder ons mede behoven te delen wie u bent of enige informatie over uzelf achter te laten of te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met U te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft gekregen tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Dit geeft ons de mogelijkheid in te spelen op toekomstige plannen om onze websites aan te passen om U nog beter van dienst te kunnen zijn.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien dit wettelijk is vereist. Mochten wij al informatie van U hebben mogen ontvangen dan kunt U op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina's is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina's zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De Modelspoorgroep Nienoord aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Daarnaast is de Modelspoorgroep Nienoord niet verantwoordelijk voor pagina's van externe organisaties waarnaar op de website verwezen wordt.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij de Modelspoorgroep Nienoord bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Modelspoorgroep Nienoord. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schrifelijke toestemming van het bestuur van de Modelspoorgroep Nienoord.